definícia schémy

Schéma je grafické alebo symbolické znázornenie série myšlienok alebo konceptov navzájom prepojených v rôznych študijných odboroch.

Schéma je vizuálne znázornenie často abstraktných alebo nehmotných konceptov, ktoré súvisia s formovaním symbolickej postavy. Schéma sa používa na rôzne účely, napríklad na uľahčenie pochopenia vedeckého, logického alebo matematického konceptu. Alebo ich možno tiež použiť ako prostriedok na zhrnutie alebo zjednodušenú koncepciu konkrétneho problému alebo témy. Sú užitočné vo vzdelávacích a obchodných priestoroch, formálnych i neformálnych, a v každej situácii, ktorá si vyžaduje grafickú koncepciu na vysvetlenie jednej alebo viacerých myšlienok.

Vedecké a / alebo matematické schémy sa používajú väčšinou na výskumné a teoretické účely. Aj keď nie vždy majú účel zjednodušenia, slúžia často na demonštratívny alebo hypotetický cieľ teoretizovať o niektorých aspektoch vedy alebo logiky. Schému je možné použiť napríklad na znázornenie jedného alebo viacerých vzorcov, na vysvetlenie krokov, ktoré je potrebné dodržať v rámci určitého postupu, alebo na vyjadrenie synchrónneho alebo diachronického vývoja objektu alebo entity. Schémy často sprevádzajú výskumné správy ako záver alebo vizualizácia príspevkov práce.

Schémy sa tiež často používajú v sociálnej oblasti alebo vo vzdelávaní, debatách alebo v podnikaní. Schéma je užitočná na vzájomné prepojenie pojmov, napríklad v hypotéze o sociálnych problémoch, ktorá sa má riešiť z vládnych alebo inštitucionálnych oblastí. Je tiež veľmi didaktický, pokiaľ ide o výučbu abstraktných alebo zložitých pojmov pre študentov. Napríklad odkazovať na biologickú evolúciu, koncepty matematiky alebo filozofické problémy. Nakoniec sú systémy veľmi cenené v obchodných a pracovných prostrediach, kde je často potrebné zjednodušeným a konkrétnym spôsobom zohľadňovať pokrok v pracovných oblastiach.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found