definícia poďakovania

Slovo Ďakujem je on termín, ktorý sa v našom jazyku najčastejšie používa na vyjadrenie vďačnosti a vďačnosti niekomu za niečo.

Vyjadrenie vďačnosti a vďačnosti v španielskom jazyku

Inými slovami, je to najrozšírenejší vzorec pre španielsky hovoriaci svet externalizovať vďačnosť.

Keď nám teda niekto niečo dá, ohľaduplne nás niekde navštívi alebo nám okrem iného pomôže pri vykonávaní úlohy, týmto slovom ukážeme, že sme vďační za poskytnutú liečbu.

Z časti za to vďačnosť stojí pocit uznania, ktorý u niekoho vzniká po vnímaní určitej výhody.

Ihneď po získaní tejto dávky bude mať jednotlivec potrebu venovať pozornosť dotyčnej osobe.

Bezpochyby by sme mohli tvrdiť, že vyjadrenie vďačnosti prostredníctvom slova je univerzálne, to znamená, že na celom svete sa používa jedno slovo, ktoré sa bude v jednotlivých jazykoch líšiť, ale je to najbežnejší spôsob vyjadrovania uznania. a vďačnosť za niečo.

V našom španielskom jazyku je to slovo, ktoré už bolo spomenuté, ďakujeme.

Máme chuť poďakovať sa, keď pozitívne hodnotíme prístup alebo správanie iného, ​​buď voči nám, alebo s treťou stranou.

Musíme povedať, že vďačnosť sa prejavuje v každodenných záležitostiach, ako aj v domácich záležitostiach, ako je poďakovanie osobe zodpovednej za budovu, ktorá nám otvorila dvere, dokonca aj poďakovanie lekárovi za záchranu života milovaného človeka.

Gestá a činnosti, ktoré sprevádzajú poďakovanie

Medzitým sa vyjadrenie vďaky obvykle skladá z prvého prejavu vďačnosti, ktorý sa prejaví, a zvyčajne ho sprevádza nejaká iná pozornosť, napríklad dar, prejav vďaky, poznámka, v ktorej sa vďačnosť prenáša, alebo osobitný komentár, ktorý zdôrazňuje túto skutočnosť. predispozícia.

Gesta sa tiež často používajú na vyjadrenie vďaky za niečo, ako napríklad úsmev, potľapkanie po pleci, bozk, pohladenie, zdvihnutie palca.

Prečo si bežne vážime

Medzi najčastejšie otázky, za ktoré sme my ľudia vďační, patria: priazeň, ktorú nám niekto robí, aby sme niečo našli; darček je vždy záležitosťou, za ktorú vyjadrujeme vďaku tomu, kto nám ho dáva; pomoc, ktorú nám niekto v súvislosti s niečím poskytuje, tiež vyvolá pocit vďačnosti a vyjadrenie slávneho poďakovania za to, čo sa uľahčilo, okrem iných alternatív.

Na druhej strane, keď cítime vďačnosť, tento pocit vytvára a prebúdza pohodu, ktorú chceme komunikovať a prenášať, a napríklad ju musíme nejakým spôsobom prenášať.

Je tiež veľmi ľudské cítiť potrebu poďakovať sa, ak sme pre toho druhého urobili niečo, čo si zaslúži poďakovanie; Ideálne je samozrejme robiť veci pre druhého nezainteresovaným spôsobom, ale vždy sa očakáva aj poďakovanie alebo ukážka toho, ak sme pre niekoho urobili niečo dobré.

Ak sa tak nestane, budeme sa cítiť znehodnotení a smutní.

Druhou stranou je nevďačnosť, ktorá sa samozrejme v našej kultúre bude hodnotiť negatívne, považuje sa to za nevhodný, nesprávny a dokonca krutý čin.

Grécka mytológia: bohyne predstavujúce cenné a pozitívne problémy kultúry

Na druhej strane v Grécka mytológia , milosti, alebo tiež známe ako Cáriti, boli bohyne, ktoré predstavovali super pozitívne a hodnotné problémy v helénskej kultúre, ako napríklad: krása, tvorivosť, šarm, príroda a dokonca plodnosť.

Tradične existovali tri milosti: Aglaya alebo Beauty, Euphrosine alebo Jubilee a Thalia alebo Slavnosti.

O ich rodičoch sa špekulovalo, že boli ich dcérami Zeus a Eurinome, alebo Héra a Dionýzos, ba dokonca aj Helios a Egle.

Na druhej strane, milosti mali v gréckej kultúre prominentné zastúpenie, pretože sa napríklad hovorilo, že boli súčasťou sprievodu bohyne Afrodita, ktoré obiehali cez Podsvetie a že mali súvislosť s tzv Eleusinianove záhady.

Medzitým bol v kultúre taký dôležitý význam, že dokonca mali aj rieku, ktorá im bola venovaná Cefiso a mali svoje vlastné slávnosti, na ktorých boli poctení, ako je to v prípade charisias, v ktorom bol rituál zjesť medový koláč.

A vďaka je názov mesta citovaného v Honduraskej republike, presnejšie na katedre Lempira.

Jeho vznik sa datuje rokom 1536, v ktorom ho založili Španiel Gonzalo de Alvarado y Chávez, v rámci španielskej nadvlády.

Dodnes má niečo vyše tridsaťtisíc obyvateľov.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found