definícia dna

DNA je deoxyribonukleová kyselina zodpovedná za obsiahnutie všetkých genetických informácií o jednotlivcovi alebo živej bytosti, ktoré sú jedinečné a neopakovateľné pre každú bytosť, pretože kombinácia prvkov je postavená jedinečným spôsobom.

Táto kyselina obsahuje aj genetické údaje, ktoré budú dedičné, to znamená, že sa budú prenášať z jednej osoby na druhú, z generácie na generáciu, pre ktorú sa ukazuje ako veľmi dôležitá jej analýza a pochopenie pri uskutočňovaní akéhokoľvek typu vedeckého výskumu alebo si vytvorte hypotézu o totožnosti alebo vlastnostiach jednotlivca.

Informácie, ktoré nám ponúka deoxyribonukleová kyselina alebo DNA, sú informácie, ktoré sú priamo spojené s konformáciou ktoréhokoľvek typu bunky v živej bytosti. Táto informácia sa prenáša cez segmenty známe ako gény, konštrukcie zodpovedné za formovanie rôznych bunkových komplexov organizmu.

Stojí za zmienku, že podľa zložitosti živého organizmu môže byť DNA viac alebo menej zložitá, to znamená, že môže obsahovať viac alebo menej informácií. V tomto zmysle je uvedenie príkladu DNA jednotlivcov oveľa komplikovanejšie ako DNA baktérie, ktorá má jediný chromozóm.

DNA by sa dala opísať ako komplexný reťazec polymérov (alebo makrobuniek), polymérov, ktoré sú dvojnásobne pretkané vodíkovými väzbami. Štruktúra DNA sa z dvojíc nukleotidov stáva zložitejšou a tvoria históny, nukleozómy a chromatidy, ktoré tvoria známe chromozómy. Chromozómy sa nachádzajú v jadre bunky a ich špecifická kombinácia určuje pohlavie živej bytosti: muž alebo žena, muž alebo žena.

Stojí za zmienku, že v prípade ľudí sa pohlavie určuje v takzvanom páre 23, pričom ide o ženy, ak je dvojica XX, a muži, ak existuje kombinácia XY. Chromatidy sa potom skladajú z celého tohto reťazca prvkov, ktorý začína DNA.

Biologický vplyv DNA

DNA ukladá informácie z génov, genómu a je tiež zodpovedná za kódovanie proteínov a replikáciu tej istej DNA, aby sa zabezpečil prenos informácií do nových buniek, kým bunkové delenie trvá. Bez DNA by informácie, ktoré budujú alebo udržiavajú určitý organizmus, neboli životaschopné, nehovoriac o nemožnosti prenosu informácií, ktoré spomíname.

Prenos genetického dedičstva

Gén je názov, ktorý označuje DNA sekvenciu, ktorá zaisťuje, aby sa tie aspekty a vlastnosti, ktoré vychádzajú z dedičstva, prenášali z generácie na generáciu uspokojivým spôsobom. Gén má informácie, ktoré sa považujú za dedičstvo a ktoré muži a ženy odovzdávajú všetkým svojim potomkom po celý život. Teraz je potrebné poznamenať, že tieto informácie zahŕňajú fyzické aspekty, ako sú hnedé a modré oči a tendencia mať bruško, ako aj akýkoľvek iný typ situácie, ktorá sa dá dediť, ako napríklad predispozícia k určitému stavu alebo chorobe.

Výhody poznatkov a výskumu o DNA

Objav, analýza a porozumenie DNA umožnili ľudským bytostiam vykonávať všetky druhy výskumu a vedeckého pokroku zameraného na zlepšenie životných podmienok živých bytostí. Z týchto prvkov musíme spomenúť úspechy v genetike a kriminalistickom vyšetrovaní, napríklad v súčasnosti je možné určiť hmotné autorstvo trestného činu, ak je možné na mieste získať vzorky genetického materiálu. A nehovoriac o riešení niektorých stavov, pretože milimetrové vedomosti o zložení jednotlivca nám umožňujú poznať aj ich nedostatky a s vedeckou stopou hľadať alternatívy, ktoré umožňujú liečenie chorôb.

Aj pri výpočte je to dôležité, pretože v systémoch tohto typu sa uplatňujú niektoré prvky súvisiace so zložením DNA.

Bezpochyby úplným dešifrovaním zloženia DNA ľudská bytosť vyprodukovala jeden z najdôležitejších pokrokov v histórii a mohla mať prístup k rovnakej kompozičnej štruktúre každého jedinca na genetickej úrovni.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found