definícia kódovania

Kódovanie sa nazýva transformácia formulácie správy prostredníctvom pravidiel alebo noriem vopred určeného kódu alebo jazyka.

Kódovanie poznáme ako každú operáciu, ktorá spočíva v priradení hodnoty symbolov alebo znakov k určitej verbálnej alebo neverbálnej správe s cieľom jej prenosu ďalším jednotlivcom alebo entitám, ktoré zdieľajú kód.

Kódovanie je niečo také jednoduché ako to, čo dennodenne robíme, keď transformujeme vizuálne obrazy alebo konceptuálne entity na slová, vety, texty a komunikujeme ich s okolím. Tiež kóduje tie zložitejšie operácie, ktoré zahŕňajú kódy zdieľané menším počtom účastníkov, ako napríklad šifrovaná správa alebo informácie vydané prostredníctvom Morseovej abecedy. Metaforicky možno navyše hovoriť o kódovaných správach, ak obsahujú pre priemernú verejnosť záhadnú alebo nezrozumiteľnú hodnotu.

Pri výpočte teda kódovanie predstavuje aj operáciu, ktorá sa uskutočňuje na odosielanie údajov z jedného miesta na druhé, na ich spracovanie a na získanie výsledkov z nich. Všetky počítačové operácie sú šifrované v binárnom kóde alebo vo viac či menej zložitých kombináciách jednotiek a núl, ktoré sa vyskytujú neustále.

Niektoré operácie s počítačom naopak vyžadujú druhú úroveň šifrovania. Sú to tie, ktoré vyžadujú aspekty bezpečnosti a dôvernosti, a preto znamenajú vytváranie šifrovaných správ, ktoré môžu čítať iba určité typy počítačov alebo používateľ, ktorý ich vytvoril, ako to býva v prípade transakcií s heslami a osobnými údajmi.

Tento typ šifrovania má vysokú spoľahlivosť a používa sa vo všetkých typoch úloh a výpočtových prostrediach, v záležitostiach tak jednoduchých ako je vytvorenie účtu na sociálnej sieti a tak zložitých ako vykonávanie bankových a finančných operácií cez internet.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found