makro definícia

Makro v gréčtine znamená „veľké“ a označuje všetky druhy vedy alebo techniky, ktoré súvisia alebo sa zaoberajú štúdiom rozsiahlych javov.

Makro je to, ktoré sa venuje objektom alebo entitám vo väčšom rozsahu ako ten bežný, študuje aspekty, ktoré často nemožno alebo nie sú analyzované v tradičnom výskume. Makro sa deje tak vo vede, technike, ako aj v spoločenských poriadkoch.

Napríklad pri výpočte pozostáva makro alebo makro inštrukcia zo značnej sady inštrukcií, ktoré sú uložené na neskoršie vykonanie vo forme postupnosti.

Je bežné nájsť makro funkcie v softvéri, ako je napríklad balík Office. Napríklad makro v Accesse vám umožňuje pracovať vo veľkom rozsahu so záznamami patriacimi k rovnakému názvu, s viacerými tabuľkami alebo medzi súbormi. Napríklad pri vývoji a programovaní webu pomáhajú makrá zmenšovať zdrojový kód pomocou skratiek a zjednodušených príkazov.

Makro funkcie v informatike majú zmysel zabrániť opakovaniu príkazov alebo identických častí v programe, čo umožňuje urýchliť operačnú úlohu. Používateľ alebo programátor tak môže vytvoriť makro so špecifickým názvom, ktoré pri každom použití vykoná sériu pokynov.

Na prácu s makrami sa často používa makroprocesor, ktorý je zodpovedný za rýchlu registráciu všetkých pokynov pre makra.

Makro sa ale používa aj v iných oblastiach. Napríklad sa dá hovoriť o makro fotografie keď sa fotograf venuje snímaniu vecí, objektov alebo entít, ktoré sú rovnaké alebo menšie ako veľkosť filmu alebo elektronického snímača. Preto sa používajú makroobjektívy alebo objektívy, ktoré umožňujú ostré zaostrenie na krátku vzdialenosť a zväčšenie toho, čo je zachytené. Tento typ technológie je ideálny na fotografovanie malých objektov, ako je hmyz alebo javy, ktoré sa vyskytujú v mikroskopickom meradle.

Napokon, aj v sociálnom aspekte možno hovoriť napríklad o disciplíne makroekonomické, ktorá sa zaoberá štúdiom ekonomických javov na sociálnej a globálnej úrovni.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found