definícia vynechania

Pod opomenutím sa rozumie akýkoľvek akt zdržania sa konania, ako aj nedbanlivosť alebo nedbanlivosť pri plnení povinnosti. Vynechanie znamená, že niekto prestane alebo sa vyhýba tomu, aby niečo robil s nejakým účelom alebo bez neho. V niektorých prípadoch, keď hovoríme o problémoch týkajúcich sa judikatúry alebo etiky, opomenutie možno chápať ako trestný čin a z osoby, ktorá ho vykonáva (dobrovoľne alebo nie), urobiť trestného činu. Vynechanie vždy znamená negatívnu víziu spôsobu konania.

Činnosťou opomenutia sa v zásade vyhnete konkrétnemu konaniu. Táto situácia opomenutia môže nastať, ako už bolo povedané, dobrovoľne alebo nedobrovoľne. Príkladom oboch prípadov môže byť vynechanie pozvania osoby na obrad alebo vynechanie narodenín. Všeobecne sa však pojem opomenutie viaže skôr na nedobrovoľný alebo chybný čin a nie je extrémne premyslený.

V každom prípade je možné, že k opomenutiu dôjde bez zlej viery a z dôvodu neopatrnosti. V niektorých prípadoch môže byť stále možné postihnúť trestom, ak ide o opomenutie, ktoré súvisí s etickými otázkami. V tomto zmysle, keď človek opomenie pomôcť inej osobe, ktorá je bezmocná, alebo keď jedinec opomenie naliehavé potreby iného, ​​možno jeho opomenutie chápať ako trestný čin neopatrnosti alebo nedbalosti. Ďalším veľmi častým prípadom tohto typu opomenutia je situácia, ktorá sa stane, keď osoba utrpí nejaký druh trestného činu (lúpež, napadnutie) a iná osoba mu zabudne pomôcť alebo brániť. V tomto konkrétnom prípade možno toho, kto sa dopustí opomenutia, považovať za spolupáchateľa toho, kto trestný čin spáchal, a preto zaň musí byť potrestaný.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found