definícia zoskupenia

Slovo, ktoré nás bežne zamestnáva, sa v našom jazyku používa na vysvetlenie to stretnutie ľudí, ktorí sa rozhodnú združiť, pretože majú spoločný cieľ alebo poslanie, ktoré chcú dosiahnuť, sa rozvíjajú spoločne.

Teraz tiež používame tento výraz, keď chceme vyjadriť stretnutie, ktoré sa koná pri niektorých prvkoch, predmetoch, veciach, ktoré majú spoločné charakteristiky.

Pokiaľ ide o skupina Z jednotlivcov je bežné, že keď sa rozhodnú pre spoločné stretnutie, urobia to preto, lebo sa dohodnú na cieľoch, hodnotách, predpisoch, ktoré sú potrebné, aby bolo možné bez problémov dosiahnuť navrhovaný cieľ. Inými slovami, všetci členovia skupiny sa hlásia k rovnakým ideálom a účelom a konajú v poriadku.

Zoskupovanie ľudí je v našej spoločnosti, komunite niečo mimoriadne bežné a vyskytuje sa v rôznych kontextoch a s rôznymi cieľmi. Tak napríklad vo vzdelávacej inštitúcii vznikne skupina zložená zo študentov, ktorá bude diskutovať o zmene, ktorú chcú v študijných programoch urobiť, a zverejní postavenie študentov.

V budove sa objaví skupina vlastníkov a nájomcov, ktorá sa postará o všetko, čo sa týka činnosti a problémov, ktoré vznikajú v komunite, v ktorej žijú.

A tak by sme mohli vymenovať nekonečné skupiny, ktoré sa stretávajú motivované spoločným cieľom.

Stojí za zmienku, že skupina zvyčajne vychádza z rovnakých potrieb alebo nedostatkov, ktoré majú rôzne jednotlivci, ktorí sa v určitom okamihu stretnú, vyjadria sa k nim a uvedomia si, že ich zdieľajú, potom vznikne potreba spojiť sily napr. , bojujú za rovnaký cieľ alebo za to, čo chcú zlepšiť alebo priamo zmeniť.

A tiež je bežné, že majú nejaký transformačný alebo altruistický účel.

Niekoľko politických vodcov, ktorí sú proti súčasnej moci, sa rozhodnú stretnúť a vytvoriť politickú skupinu, ktorá bude pôsobiť proti súčasnej politike alebo poskytuje politickú alternatívu pre zmenu.

Skupina matiek, ktoré pri dopravných nehodách utrpeli smrť svojich blízkych, sa rozhodli spojiť a vytvoriť skupinu na podporu nových právnych predpisov v tejto oblasti a lepšej kontroly premávky.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found