čo je Apollonian »definícia a pojem

Koncept Apolloniana má veľkú prítomnosť v myslení rôznych filozofických autorov, napríklad Nietzsche používa grécku dichotómiu medzi Apollonianom a Dionysianom na označenie dvoch veľmi odlišných okrajov reality. Apolónsky rám predstavuje svetlo, poriadok a krásu. Naopak, koncept Dionysiana odkazuje na temnotu a neporiadok.

V gréckej mytológii bol Apolón bohom Slnka, a preto prenáša veľkú jasnosť a jas. Naopak, Dionýzos je bohom extázy a vína. Nietsche sa domnieva, že život človeka má aj chvíle temna, ktoré je možné vyjadriť prostredníctvom ich dionýzskych čŕt (napríklad skryté tajomstvá, ktoré sa človek snaží neprezradiť). Vesmír je tvorený kontrastmi, ktoré spolu súvisia, ale sú aj exkluzívne. Napríklad apolinita svetla je v rozpore s temnotou.

Nietzscheho výklad

Gréci považovali Apolla za Boha mladosti a umenia (napríklad poézie a hudby), pretože tak mládež, ako aj poézia a hudba prenášajú svetlo dokonalosti a poriadku. Cnosti, ktoré predstavoval Apolón, boli pre Grékov veľmi dôležité kvôli ich spojeniu so šťastím: miera, proporcionalita a poradie, ktoré zodpovedá norme. Vlastnosti, ktoré ukazujú podstatu sveta a života ako príjemného prostredia, pretože nikto sa nebojí vo svetle, ale v tme.

Pokiaľ ide o jeho časť, Nietzsche interpretuje pojem Apollonian a Dionysian vo svetle sveta, v ktorom existujú aj zdania, excesy, neporiadok, hluk a tma. To znamená, že neexistuje čisto racionálny a apolónsky svet, ale v živote existujú aj inštinktívne sily.

Apolónska krása

Z estetického hľadiska mužskej krásy možno koncept Apollonian použiť aj na ocenenie tela človeka, ktoré sprostredkúva estetickú a harmonickú krásu dominantného kánonu krásy v historickom kontexte. Krása, ktorá sprostredkúva fyzickú dokonalosť.

Foto: iStock - mediaphotos


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found