definícia druhov

Druh je pre vedu každá zo skupín, do ktorých je rod rozdelený, to znamená súbor entít s podobnými a príbuznými vlastnosťami.

Pre biológiu je druh základnou jednotkou biologickej klasifikácie a ako taký predstavuje najdôležitejší predmet štúdia. Druh teda môže byť človekom. Presnejšie povedané, aby sa dva alebo viac jedincov považovali za jedincov patriacich do tejto klasifikácie, musia byť tieto organizmy schopné kríženia a plodenia potomstva. Pre ostatných teoretikov je príslušnosť k druhu daná podobnosťou DNA alebo špecifickými vlastnosťami.

Tento koncept je akýmkoľvek spôsobom zložitý, pretože o druhoch sa bežne hovorí, keď hovorí napríklad o levoch, ropuchách, ombúsoch, hoci každá z týchto entít predstavuje oveľa väčšiu rodinu druhov. Napríklad jeleň je čeľaď 34 druhov. Zložitejšie je to, pokiaľ ide o rôzne druhy, napríklad dinosaury, ku ktorým je možné dostať sa iba vo fosilizovaných formách.

Celkovo sa počet druhov na svete pohybuje medzi 1,5 až 2 miliónmi, ale jedná sa o približnú hodnotu, pretože aj pre biologické štúdie môžu existovať neznáme druhy.

Keď už hovoríme o druhoch, pojem druh je biologický (prirodzená populácia jedincov, ktorí sa môžu krížiť), evolučný (línia jedincov, ktorá si zachováva rovnaké vlastnosti), morfologický (podľa fyzikálnych a vzhľadových vlastností), fylogenetický (ktorý si zachováva odvodený alebo apomorfný charakter) alebo ekologický (línia, ktorá zaberá konkrétnu adaptívnu zónu).

V posledných desaťročiach bola štúdia druhov vážne zmenená výskumom tých rastlinných alebo živočíšnych druhov, ktorým v dôsledku ľudského, prírodného alebo iného pôsobenia hrozí vyhynutie. Z tých istých dôvodov a tiež v posledných rokoch sa už mnohé druhy považujú za vyhynuté.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found