definícia nájomného alebo lízingu

Nájom alebo leasing je zmluva, ktorou sa jedna strana zaväzuje dočasne previesť použitie hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci na druhú stranu, ktorá sa zase zaviaže zaplatiť za toto použitie určitú cenu.

Nájomná alebo lízingová zmluva je jednou z najbežnejších finančných transakcií s nehnuteľnosťami, ktoré sa uskutočňujú vo všetkých častiach sveta a so zreteľom na všetky typy objektov. Táto zmluva obsahuje dve časti, z ktorých sa jedna zohľadňuje prenajímateľ a je to vlastník konkrétneho objektu, ktorý dá na ústupok posudzovanej časti nájomca za to, že ho druhá strana použije a ponúkne vopred dohodnutú platbu za toto použitie.

Prenájom môže byť na jednu vec, napríklad na vec, zariadenie alebo stroj, na službu, napríklad na dobrý tovar alebo prácu, a na nehnuteľný majetok, ako je napríklad dom alebo kancelária.

Platba za užívanie osobného alebo nehnuteľného majetku sa často vyskytuje raz mesačne, počas všetkých mesiacov, počas ktorých sa lízing predlžuje, a v takom prípade sa tzv. nájom alebo nájom. Môže sa ale tiež stať, že platba za užívanie nehnuteľnosti sa uskutoční naraz, čím pokryje celkovú dohodnutú cenu. Ďalším typom príjmu je ten, ktorý z ekonomických produktov generovaných prenajatým majetkom prenajímateľ z nich dostane čiastočné percento.

Najbežnejšie prenájmy sú tie, ktoré sa uskutočňujú s majiteľom domu, ktorý ho chce čiastočne alebo úplne prenajať tretím osobám a ktorý mu účtuje mesačnú sumu za užívacie právo k nehnuteľnosti alebo kancelárii. Mnoho ľudí na svete si prenajíma svoj dom alebo kanceláriu z dôvodu pohodlia, úspor alebo ekonomického potenciálu. Osoba môže následne prenajať tento majetok, ktorý prenajíma, do podnájmu, čo ostatným umožní obsadiť jednu z miestností predmetného majetku.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found