definícia temperamentného

Pojem temperamentný sa v našom jazyku uplatňuje dvoma zmyslami.

Vlastný alebo spojený s temperamentom: niekto má jedinečný spôsob

Na jednej strane sa používa na označenie všetkého, čo je správne alebo spojené s temperamentom.

Temperament je spôsob, ako byť jedinečný a osobitný pre každého človeka. Na našej planéte nie je nikto, kto by bol úplne rovnaký ako iný. Napríklad temperament sa bude považovať za prísne jedinečnú vlastnosť. História a identita sú to, čo v podstate vymedzuje tento temperament a ktorý nás za určitých okolností prinúti konať tak či onak.

Osoba s neustálymi zmenami nálady

Na druhej strane sa tento pojem používa na označenie osoby, ktorá má opakujúce sa zmeny nálady a má výrazný temperament.

Pojem temperamentný sa používa najmä u ľudí, ktorí konajú podľa svojho prirodzeného temperamentu, to znamená bez filtra alebo bez merania následkov.

Ľudská bytosť je sociálny jedinec, ktorý vždy žije v komunite rovesníkov a ako taká rešpektuje vo väčšej či menšej miere pravidlá a pokyny, ktoré súvisia s koexistenciou. Tieto pokyny často zahŕňajú upokojenie temperamentu alebo skutočnej osobnosti, ktoré má každý človek, aby sa zabránilo konfliktom, sporom a bojom s ostatnými.

Temperamentný jedinec je človek, ktorý je unesený svojim temperamentom, ktorý nefiltruje svoje činy a ktorý, pretože sa riadi hlbokou emocionalitou (ktorá môže byť pozitívna aj negatívna), spravidla nedáva príliš veľa priestoru správaniu racionálne alebo vedome racionálne. Temperamentným človekom je potom niekto, kto koná podľa svojich impulzov bez zváženia následkov, môže prejaviť veľa hnevu alebo veľa radosti bez toho, aby našiel strednú cestu.

Súvisí s negatívnym správaním a problémami spolužitia

V bežnom jazyku pojem temperamentný (čo je kvalifikačné prídavné meno) súvisí viac ako čokoľvek s trochu negatívnym správaním, to znamená s prudkým násilím, agresivitou alebo konfliktom. Aj keď pre temperamentnú osobu môžu byť charakteristické všetky nadmerné pocity, charakterizuje sa spravidla ten, kto sa nadmerne hnevá, prejavuje agresivitu alebo násilie.

Temperamentní ľudia majú často problémy žiť pokojne s ostatnými, čo súvisí priamo s tým, že nekonajú racionálne a nechajú sa unášať emóciami. Niekto temperamentný môže byť prehnane úprimný, agresívny a násilný, čo znamená, že pri jeho spolužití s ​​inými jednotlivcami sú vzťahy, ktoré sa majú nadviazať, krátkodobé alebo veľmi konfliktné. Okrem toho má temperamentný jedinec tendenciu prejavovať malú trpezlivosť a toleranciu voči záujmom alebo vkusu ostatných, ak tieto záujmy nie sú spoločné.

Vzdelanie a prijímaná náklonnosť priamo ovplyvňujú vyvíjajúci sa temperament

Temperament je otázka, ktorej sa do hĺbky venovala psychológia, disciplína, ktorá sa zaoberá najmä zmenami a peripetiami ľudskej psychiky.

Medzitým je temperament výsledkom životných skúseností, vzdelania, zaobchádzania, ktoré osoba mala v rôznych oblastiach, ich uznania, hodnotenia, či boli ponorení do násilných kontextov, či majú vysokú sebaúctu alebo nízku úroveň, medzi hlavné problémy, ktoré považuje.

Teraz sú všetky tieto problémy spomenuté spolu a sú vhodné, pokiaľ ide o vymedzenie temperamentu človeka.

Takže ak bol človek predmetom útlaku, násilia, nespravodlivosti, môže si u neho vytvoriť submisívny temperament, alebo ak tak neurobí, opak: násilný a agresívny.

Temperament úzko súvisí so vzdelaním a zadržiavaním, ktoré človek dostal počas prvých rokov života. Ak dostal náklonnosť a náklonnosť, určite bude mať človek tendenciu k rozvoju dobrého temperamentu, zatiaľ čo ak utrpel opak, bude mať ťažký temperament.

Aj keď už je osobnosť formovaná, je pre človeka ťažké zmeniť jej spôsob bytia, je možné, že uskutoční nejaký druh terapie s psychológom, aby bol schopný tento problém identifikovať a liečiť ho.

Nie vždy to znamená výraznú zmenu, ale je pravdepodobné, že sa naučíte zvládať zlú náladu v mnohých situáciách, a tak zlepšovať svoje spoločenské vnímanie.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found