vlastník pozemku - definícia, pojem a čo to je

Vlastník pozemku je osoba, ktorá vlastní určitú pôdu. Slovo vlastník pôdy sa bežne používa na označenie oprávneného vlastníka veľkej plochy pôdy s poľnohospodárskymi a živočíšnymi činnosťami. Etymológia tohto slova už jasne naznačuje jeho význam, pretože vlastník pôdy pochádza z terry alebo pôdy a z tenens, ktoré má.

Veľkí vlastníci pôdy majú vo všeobecnosti vlastníctvo pôdy dedením, čo sa historicky stalo v Španielsku, Argentíne alebo Kolumbii (napríklad v argentínskej tradícii existuje vlastník pôdy v Buenos Aires, pre ktorého gauči pracujú).

Odchylný význam tohto pojmu

Vlastník pozemku nie je v zásade nič iné ako vlastník niektorých pozemkov. Je to však termín, ktorý sa naďalej používa pejoratívne. Má to logické vysvetlenie a má korene historického typu, pretože vlastníci pôdy mali moc, bohatstvo a privilégiá. Dalo by sa povedať, že domáci pán je súčasná verzia feudálneho pána. Keďže vlastníci pozemku vlastnia pozemok, mohli s ním urobiť, čo uznali za vhodné, a dokonca ho aj neproduktívne využívať (ako poľovný revír alebo ako letovisko).

Týmto spôsobom roľníci, ktorí mali málo pôdy, sa domnievali, že pozemky zemepána môžu byť riešením ich utrpenia. Táto okolnosť spôsobila v priebehu histórie všetky druhy konfliktov: nezákonné obsadzovanie pôdy, vyvlastňovanie v nepokojných obdobiach a všetky druhy sociálneho napätia medzi vlastníkmi pôdy a roľníkmi.

Archetyp vlastníka pôdy

Historický význam tohto výrazu vytvoril archetyp prenajímateľa. Na tohto jednotlivca sa teda hľadelo ako na vykorisťovateľa, ako na osobu bez sociálneho svedomia, privilegovaného člena spoločnosti, na osobu, ktorá sa teší z nezaslúžených životných podmienok, a nakoniec na osobu s veľkou mocou, ktorá predstavuje brzdu násilia. Archetyp zemepána sa zároveň stal zarytým nepriateľom komunistického a anarchistického hnutia. Heslo „krajina pre tých, ktorí ju obrábajú“ je jasnou syntézou toho, čo vo svete predstavovala postava majiteľa pôdy.

Pozemková reforma, príklad odporu voči prenajímateľom

V mnohých krajinách sveta prebehli agrárne reformy. Agrárna reforma je skrátka hlboká legislatívna zmena zameraná na zmenu vlastníctva pôdy. Agrárna reforma sa vo všeobecnosti snaží zabezpečiť, aby pôda nebola v rukách niekoľkých majiteľov, a zároveň je týmto opatrením zameraná na dosiahnutie vyššej poľnohospodárskej a živočíšnej produktivity.

Fotografie: iStock - duncan1890 / Linda Steward