definícia asertívnej komunikácie

The komunikácia je to jeden zo základných pilierov šťastného vzťahu. Asertívna komunikácia ovplyvňuje vzťahy priateľstva, partnera, rodiny a samozrejme aj v profesionálnom kontexte. Asertívna komunikácia sa oplatí aj vo vzťahu, ktorý si človek sám vytvorí. Čo je to asertívna komunikácia? Asertivita je postoj, ktorý má človek, keď pred účastníkom rozhovoru vyjadruje svoj názor zreteľným spôsobom a úplne úctivým spôsobom.

Pochopenie dôležitosti asertívnej komunikácie s príkladom, ktorý sa vyskytuje veľmi často

The asertívna komunikácia vyhýbajte sa častým chybám, ako sú osobné útoky a výčitky (ktoré vytvárajú ešte väčšiu vzdialenosť v komunikácii), a stavte na vyjadrenie pocitov v prvej osobe. Tu je jasný príklad toho, čo je asertivita.

Napríklad keď sa dvaja priatelia stretnú, aby šli do kina a jeden z nich meškal pol hodiny bez predchádzajúceho upozornenia, môžu nastať tri možné situácie:

1. Existujú ľudia, ktorí v takomto prípade dokážu pasívne konať potlačením svojich situácií nepohodlie a privítanie priateľa, akoby im nebolo nepríjemné z dlhého čakania.

2. Na opačnej strane váhy je možné agresívny prístup toho priateľa, ktorý unavený čakaním a vyčerpanou trpezlivosťou prijíma svojho priateľa s výčitkami a záchvatom hnevu.

3. Naopak, existuje aj tretí možný postoj (najzdravší), ktorý je asertívny postoj. Asertívny človek v takomto prípade môže vyjadriť svoj názor takto: „Cítim sa zranený, keď prídete tak neskoro, a nedávajte to vopred, pretože mám pocit, že si nevážite môj čas.“ To znamená, že ide o frázu, v ktorej osoba ospravedlňuje svoj spôsob cítenia na základe objektívnej skutočnosti.

Účinná alternatíva k agresivite alebo pasivite

Prečo je asertívna komunikácia verzus agresivita alebo pasivita? Pretože ide o typ dialógu, ktorý zvyšuje empatiu medzi odosielateľom a príjemcom, dochádza k zblíženiu v osobných pozíciách, čo zvyšuje vzájomné porozumenie.

Existuje niekoľko slov, ktoré sú jasným príkladom asertívnej správy: ďakujem, prepáčte a prosím. Správy, ktoré po posilnení v profesionálnom kontexte tiež zlepšia pracovné prostredie vďaka priateľskému a obohacujúcemu komunikačnému prostrediu.