definícia analógie

Slovo analógia sa používa v našom jazyku so zámerom spomenúť vzťah podobnosti, ktorý existuje medzi vecami, ktoré sú odlišné. Analógia medzi oboma stranami je neuveriteľná, aj keď ich organizovali rôzne spoločnosti organizujúce akcie.

Potom, keď sa dva prvky, nápady, skúsenosti, porovnajú a spoja na základe ich všeobecných a konkrétnych charakteristík, a potom sa konečne zistí, že existujú spoločné charakteristiky, bude sa o nich diskutovať analogicky.

Je potrebné poznamenať, že analógia nám potom umožňuje robiť induktívne argumenty, pretože ak sa preukáže, že dve alebo viac vecí je si vo viacerých ohľadoch podobných, je absolútne pravdepodobné, že sa medzi nimi nájde ešte viac podobností.

V náboženstve nájdeme odkaz na toto slovo, pretože sa používa na označenie konceptu, ktorý je porovnateľný s realita, ktorá sa ukáže byť pre ľudský rozum nepochopiteľnáTo znamená, že koncept existuje, je považovaný za samozrejmosť, ale jeho transcendentný charakter ho robí unikajúcim z porozumenia ľudskej mysle. Príkladom, ktorý slúži na objasnenie tejto otázky, je otázka otcovstva, ktorá zodpovedá Bohu nad všetkými ľuďmi, aj keď majú odlišnú povahu.

Tiež v biológia Predmetné slovo má odkaz, pretože budeme hovoriť o dvoch analogických štruktúrach, keď obidve plnia podobné funkcie podobnými prostriedkami, hoci nie je nevyhnutnou podmienkou ich rovnakého pôvodu.

Na tvojej strane, v práve, z analógie vyplýva metóda, ktorá rozširuje pravidlo na situácie, ktoré v ňom nie sú obsiahnuté.

A na príkaz gramatiku, sa nazýva obdobou podobnosti, ktorá existuje medzi jazykovými časťami, ktoré vykazujú rovnakú funkciu. V týchto prirodzených jazykoch sa opakovane vyskytuje rozšírenie pri použití určitých parametrov, ktoré tvoria slová.

Medzitým bude koncepciou, ktorá je proti koncepcii analogického, koncepcia rozdiel, pretože presne odkazuje na ten aspekt, ktorý robí rozdiel medzi jednou vecou alebo osobou vo vzťahu k iným.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found