definícia sociálneho vnímania

Sociálne vnímanie sa chápe ako proces, ktorým ľudia interpretujú sociálnu realitu. Inými slovami, označuje to, ako vnímame ostatných a ako interpretujeme ich správanie.

Myšlienka vnímania je použiteľná na spoločenské vzťahy

Vnímanie je jednou z klasických tém psychológie. V tomto zmysle sa psychológia na začiatku 20. storočia zamerala na štúdium zákonov, ktoré určujú naše zmyslové vnímanie. S odstupom času niektorí psychológovia zistili, že tieto zákony je možné aplikovať na sociálnu oblasť.

Aspekty sociálneho vnímania

Interpersonálne vnímanie je rozdelené do dvoch oblastí: vnímanie iných jednotlivcov a vnímanie sociálnych skupín.

Proces vnímania v prvom rade znamená existenciu pozorovateľa a osoby, ktorá je objektom vnímania. Pozorovateľ prijíma úlohu sudcu a vníma správanie ostatných a dáva mu zmysel.

Informácie, ktoré vnímame o ostatných, sú zložité, pretože sa vnímajú veľmi rozmanité informácie

V prvom rade teda vnímame fyzické vlastnosti toho druhého (ich pleť, ich výška a celkový vzhľad). Potom vnímame nepozorovateľné vlastnosti subjektu, z ktorých vyplýva séria pocitov a emócií. Rovnako tak zachytávame charakteristiky ich osobnosti, ich ideológie alebo schopností. Do procesu vnímania zasahuje aj kultúra a predchádzajúce skúsenosti pozorovateľa.

Jedným z kľúčových prvkov v procesoch sociálneho vnímania je otázka sociálnych rolí. Normálne vnímame druhého z roly, ktorú v spoločnosti zastávajú, a osobitne si ceníme prestíž a profesionálny úspech niektorých ľudí, iných však podceňujeme, pretože ich rola má menšie spoločenské uznanie.

Úloha predsudkov vo vnímaní toho druhého

Keď sa s osobou stretneme, naše vnímanie môže byť podmienené našimi predsudkami. Predsudok je vopred vytvorená myšlienka. Názor na ostatných založený na predsudkoch je stratégia, ktorá vedie k vytváraniu stereotypov. Týmto spôsobom niekoho klasifikujeme nie kvôli jeho osobným kvalitám, ale kvôli iným okolnostiam (jeho sociálna trieda, etnická príslušnosť, jazyk alebo spôsob obliekania).

Sociálne vnímanie založené na predsudkoch je zdrojom konfliktov, pretože posudzovanie ostatných bez toho, aby ste ich poznali, je nefér a neinteligentný prístup.

Fotografie: iStock - Gawrav Sinha / Bartosz Hadyniak


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found