definícia bagatelizácie

Pojem bagatelizácia je taký, ktorý sa používa pri pokuse o poukázanie na postoj bagatelizácie niečoho, to znamená, že je triviálny, povrchný alebo nedôležitý. Ak vychádzame z myšlienky, že niečo banálne je niečo povrchné a nedôležité, pochopíme, že bagatelizácia niečoho presne transformuje tú vec, situáciu alebo jav, na ktorý sa odkazuje, na niečo nedôležité. V mnohých prípadoch sa bagatelizácia niečoho chápe ako niečo negatívne, pretože niečo, čo by sa malo týkať ľudí, sa mení na niečo banálne a povrchné.

Keď hovoríme o bagatelizácii, hovoríme o procese, ktorým sa bagatelizuje, odstráni sa z danej témy závažnosť a dôležitosť. Je teda bežné nájsť tento proces u ľudí, ktorí berú s humorom alebo sarkazmom situácie, ktoré sú pre ostatných bolestivé a v niektorých prípadoch by sa s nimi malo zaobchádzať vážnejšie. Zatiaľ čo v niektorých prípadoch je povolená určitá úroveň banality alebo bagatelizácie v závislosti od spomínaných tém, existujú aj iné situácie, v ktorých tieto témy naznačujú a vyžadujú veľkú úctu a vážnosť.

V našej súčasnej spoločnosti je uchýlenie sa k bagatelizácii rôznych sociálnych, politických a kultúrnych problémov veľmi časté kvôli typu neporiadku, krízy a negatívnych pocitov, ktoré môže postmodernizmus priniesť. Ľahko tak nájdete ľudí alebo televízne programy, ktoré hovoria o svete zábavy s rovnakým záujmom, s akým neskôr hovoria o oveľa vážnejších otázkach, ako je chudoba alebo hlad. Týmto spôsobom postupujeme tak, že bagatelizujeme problémy, ktoré sa považujú za dôležité a citlivé, a staviame ich na rovnakú úroveň ako iné, oveľa nadbytočnejšie problémy. Podporuje to aj neustále množstvo informácií a konflikty, ktoré v dnešnej spoločnosti vznikajú a kvôli ktorým sa mnohí snažia stratiť citlivosť pri riešení náročných a bolestivých problémov.