definícia inštitúcie

Koncept inštitúcie má niekoľko odkazov v ukážkovom jazyku. Na jednej strane sa takto nazýva založenie alebo založenie niečoho a tiež toho, čo sa zakladá. Na druhej strane orgán, ktorý vykonáva funkciu verejného záujmu, či už na charitatívne alebo vzdelávacie účely, je určený ako inštitúcia. Napríklad inštitúcia, ktorá pomáha a podporuje ľudí bez domova.

Predpokladá sociálny koncept, ktorý sa vzťahuje na všetky tie štruktúry, ktoré predpokladajú určitý kontrolný mechanizmus alebo spoločenský poriadok, ktoré sú vytvorené práve na uľahčenie ľudského spolužitia a ktoré súvisia s vývojom skupinových väzieb a väzieb za rôznych okolností alebo okamihov života.

Štruktúry vyvinuté človekom na vykonávanie sociálnej kontroly

Aj keď myšlienka inštitúcie nás v mnohých prípadoch odkazuje na konkrétne zariadenia, ako sú škola, nemocnica, kostol, pojem inštitúcia je oveľa širší ako tento a týka sa tiež abstraktných sociálnych štruktúr, v ktorých vždy existuje. ľudské puto, ale to nemusí byť vizuálne znázornené budovou, ako je to napríklad v prípade rodiny, v manželstve.

Hlavné inštitúcie

Myšlienka sociálnej inštitúcie je jednou z najdôležitejších z hľadiska sociálnych dejín človeka. Je tomu tak preto, lebo inštitúcie chápané ako transcendentné spoločenské štruktúry a nadradené jednotlivcom existujú od nepamäti, od okamihu, keď ľudská bytosť začala žiť v komunite a potrebovala určitý druh usporiadania, ktoré by zvýhodňovalo spolužitie. Rodina sa teda považuje za jednu z prvých inštitúcií, pretože práve ona objednáva a štruktúruje pokrvné väzby, ktoré ustanovujú hierarchie a osobitné úlohy pre každého jednotlivca. Rovnako ako u ostatných, predstava rodiny presahuje jednotlivcov, ktorí ju tvoria.

Ďalšími dôležitými inštitúciami pre dnešnú spoločnosť okrem rodiny sú napríklad vláda bez ohľadu na jej formu, náboženstvo, manželstvo, vzdelávanie, veda, nemocnice, justícia, väznice, továrne a ďalšie produktívne inštitúcie., Armáda, médiá, sociálne organizácie rôzneho druhu, ktorých je dnes veľa a ktoré súvisia s riešením situácií, ktoré oficiálne alebo vládne inštitúcie nezohľadňujú. Navyše, ďalšími širšími, ale vždy prítomnými inštitúciami môžu byť aj umenie, jazyk, idea národa.

A v prísnej politickej oblasti musíme ako veľmi dôležité inštitúcie pre spoločenský poriadok a riadenie vlády uviesť rozdelenie právomocí, v tých prípadoch demokracií, medzi najrelevantnejšie národné ústavy.

Napríklad v prípade ústavy väčšina pochádza z doby, keď sa dotknutý národ oslobodil od nejakej vonkajšej závislosti, to znamená, že prestal byť kolóniou a stal sa formálnym štátom.

Aj keď mnohí prešli počas svojej histórie reformami, najmä v súvislosti so želaniami súčasných vládcov, je dôležité povedať, že tieto úpravy mnohokrát môžu ohroziť spoločenský poriadok a umožniť niektoré situácie, ktoré spôsobujú vážne komplikácie pre život. napríklad umožniť neurčité znovuzvolenie vládcu s hroznými dôsledkami, ktoré to môže mať pre demokraciu a politické zmeny, ktoré si dobrý demokratický systém vždy vyžaduje.

Rovnako sa toto slovo používa na označenie správania, zvykov a zvykov, ktoré sú hlboko zakorenené v určitých kultúrach, zákonoch alebo predpisoch, ktorých poslaním je regulovať danú organizáciu alebo komunitu.

Inštitúcie existujú vo všetkých spoločnostiach a bolo by nemožné, aby bez nich fungovali. Väčšina z tých, ktoré dnes existujú, sú produktom minulosti, to znamená, že existovali v najodľahlejších dobách a boli obnovované, ale takmer všetky pochádzajú z určite dávnych čias.

Byť v niečom inštitúciou

A existuje veľmi populárny výraz, ktorý obsahuje toto slovo a ktorý v našom jazyku často používame: byť niekým v určitej veci inštitúciou, z čoho vyplýva, že táto osoba má v určitej oblasti alebo sociálnej skupine relevantnú prestíž.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found