definícia informácií

Informácie sú súborom zmysluplných údajov, ktoré štruktúrujú myslenie živých bytostí, najmä ľudských.

V rôznych vedných odboroch a disciplínach akademického štúdia sa informácie nazývajú súbor obsahových prvkov, ktoré prostredníctvom kódov a modelov dávajú zmysel veciam, predmetom a entitám vo svete. Informácie sú životne dôležité pre všetky činnosti ľudí i iných živých bytostí. Zvieratá interpretujú informácie z prírody a ich prostredia, aby mohli robiť rozhodnutia, podobne ako rastliny. Ľudská bytosť má však schopnosť generovať kódy, symboly a jazyky, ktoré obohacujú informácie, upravujú ich, reprodukujú a neustále znovu vytvárajú a dávajú im nové významy.

Napríklad pre výpočty sú informácie súborom organizovaných a spracovaných údajov, ktoré tvoria správy, pokyny, operácie, funkcie a akýkoľvek druh činnosti, ktorá sa uskutočňuje vo vzťahu k počítaču. Ich procesor vyžaduje informácie na splnenie prijatej objednávky a všetky výpočtové úlohy zahŕňajú výmenu informačných údajov z jedného miesta na druhé. K tomu nedochádza iba elektronicky vo vnútri počítača, ale je to tiež prirodzené pre činnosti, ktoré s počítačom vykonáva každý používateľ.

Medzi ne patrí písanie textového dokumentu, úprava obrázka, prehrávanie alebo nahrávanie videa, obsluha kalkulačky, čo sú všetko operácie, ktoré zahŕňajú vstup a výstup informácií. Hlavne tie činnosti spojené s webom súvisia s vyhľadávaním informácií: prezeraním internetových stránok, konzultovaním encyklopédií, výmenou správ s priateľmi a známymi, tvorbou blogu a podobne.

V súčasnosti sa predpokladá, že žijeme v informačnom veku a že dnešné spoločnosti nachádzajú svoj hlavný základ vo výmene, generovaní a využívaní všetkých druhov údajov a obsahu na globálnej úrovni.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found