definícia regiónu

Slovo Region je v geografii široko používaný výraz a na svoje účely má rôzne využitie. Pretože regiónom sa vo všeobecnosti rozumie oblasť alebo určité rozšírenie pôdy alebo vody, ktoré sú menšie ako celková záujmová oblasť, do ktorej patria.

Termín región sa ale zase používa na označenie tých väčších oblastí, ktoré zodpovedajú konkrétnemu miestu.

Regiónom preto môže byť provincia krajiny, súhrn niekoľkých provincií krajiny, spoločenstvo, napríklad Európske spoločenstvo, malý región alebo malé údolie v hore, to znamená, že región možno chápať ako ako súvislý súbor menších jednotiek alebo rez väčšieho celku.

Neexistuje nič konkrétne, čo by definovalo región, sú to skôr otázky abstraktného charakteru so spoločnými charakteristikami, ktoré definujú región ako taký; fyzické, ľudské, funkčné a iné.

Pokiaľ ide o územné usporiadanie krajín a ako sme už uviedli vyššie, pojem región slúži na označenie politického rozdelenia územia dotknutého štátu, ktoré bude viac ako čokoľvek iné determinované etnickými, demografickými, kultúrnymi, historickými charakteristikami, ekonomické alebo iné aspekty, ako je podnebie, topografia, vláda alebo administratíva.

Takto budeme schopní nájsť ekonomický región, v ktorom bude vyvinutý veľmi konkrétny produkt, ktorý bude uvedený na trh s inými regiónmi krajiny alebo s kultúrnym regiónom, v ktorom budú okrem iného charakteristické slávnosti, tance. a originálne a že vďaka tej tradícii, že ich vedeli zobraziť a udržiavať, sa z nich v priebehu rokov stali regióny, ktoré sa v podstate starali o udržiavanie a vytváranie regiónu, miesta, v ktorom vyniká kultúra.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found