definícia výpočtu

Výpočetná technika alebo informatika je disciplína, ktorá študuje a skúma digitálne technologické techniky a zariadenia.

Pojem výpočtová technika prvýkrát použil v roku 1962 inžinier Philippe Dreyfus. Ide o spojenie výrazov „informačný“ a „automatický“. Aj keď sa týmto pojmom dajú označiť rôzne disciplíny a technológie, ktoré sa zaoberajú správou informácií, v súčasnosti sa veľmi často používa ako synonymum pre počítač alebo počítač. Počítač je sám o sebe zodpovedný za štúdium a analýzu metód, procesov, vývoja a prevádzky počítačov malého alebo veľkého rozsahu, ktoré sú schopné ukladať, spracovávať a využívať informácie v digitálnom formáte.

Považuje sa za Z3, výtvor Konrada Zuse, ako prvého počítača, ktorý je možné programovať a konať automaticky. Vážil asi tonu a vykonanie jednoduchej operácie ako násobenie trvalo viac ako 3 sekundy.

Ak sa má systém považovať za počítačový, musí spĺňať tri hlavné úlohy: vstup (zachytávanie údajov v digitálnom formáte), proces (spracovanie a správa týchto informácií) a výstup (prenos digitálnych výsledkov týchto operácií). Počítačový proces teda môže byť rovnako jednoduchý ako zápis dokumentu do textového procesora alebo rovnako zložitý ako programovanie činnosti vesmírneho navigačného zariadenia. Výpočtová technika je o takých rôznych veciach, ako je návrh programu na úpravu 3D obrázkov, hranie videohier, počúvanie hudby vo formáte MP3, surfovanie po internete, úprava videa a jeho transformácia na vysoko pôsobivý film a mnoho ďalších aktivít.

V súčasnosti navyše s nástupom nových technológií výpočtová technika dosiahla všetky aspekty nášho každodenného, ​​osobného, ​​pracovného i rekreačného života. Počítač nám umožňuje venovať sa obchodným záležitostiam, ako aj udržiavať kontakty a kontakty s ľuďmi na celom svete, ukladať príslušné informácie a baviť sa multimediálnym spôsobom.

Výpočtová technika je takým dôležitým aspektom nášho života, že ako výučba je vo vzdelávacích inštitúciách po celom svete veľmi uznávaná.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found