definícia dynamiky

Dynamika je odvetvie fyziky, ktoré študuje a popisuje vývoj každého fyzikálneho systému v priebehu času, najmä zameriava svoj záujem na tie faktory, ktoré môžu spôsobiť zmeny vo fyzickom systéme, predmet štúdia a za týmto účelom ich kvantifikuje a navrhne rovnice pohyb a vývoj vo vzťahu k vyššie uvedenému systému.

Mechanické, klasické, relativistické alebo kvantové systémy sú systémy, na ktoré dynamika zameriava svoju prácu.

Isaac Newton bol prvým vedcom, ktorý formuloval niektoré základné zákony v tomto študijnom odbore, ktoré sa neskôr stanú teóriou teórií, ktoré ponúknu správne odpovede na väčšinu problémov týkajúcich sa telies v pohybe alebo na tie, ktoré vzniknú pri ich štúdiu.

Zákony dynamiky majú osobitný význam pre človeka všeobecne, bez ohľadu na to, či je alebo nie je študentom predmetu, pretože ich porozumenie je to, čo obyčajnému človeku umožní určiť problémy, ako je hodnota, zmysel a smer sily to musí byť aplikované, aby telo vyvolalo určitý pohyb alebo zmenu. Napríklad pre vyváženú a bezpečnú prepravu nákladu bude potrebné vyvinúť na ňu silu na najvhodnejšom mieste, čo sa dá samozrejme dosiahnuť dynamikou.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found